Zakres usług

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO:

tłumaczenia poświadczone dokumentów
 • akt urodzenia
 • akt małżeństwa
 • dyplom i suplement
 • prawo jazdy
 • akt notarialny
 • dokumenty z sądu
 • dokumenty od notariusza
 • inne dokumenty
tłumaczenia przysięgłe ustne
 • w urzędach
 • na egzaminie
 • u notariusza
 • inne
tłumaczenia poświadczone audiowizualne


TŁUMACZ JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO I ROSYJSKIEGO:

tłumaczenia ustne
 • na konferencjach
 • na szkoleniach
 • na spotkaniach
 • inne
tłumaczenie pisemne

każdy tekst na piśmie

tłumaczenia audiowizualne


ПРИСЯЖНИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:

письмові завірені переклади документів
 • свідоцтво про народження
 • свідоцтво про шлюб
 • диплом та додаток
 • посвідчення водія
 • нотаріальний акт
 • документи з суду
 • від нотаріуса
 • інші документи

Details

усні присяжні переклади
 • в державних установах
 • на іспитах
 • в нотаріуса
 • інші
присяжні аудіовізуальні переклади


ПЕРЕКЛАДАЧ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ:

усні переклади
 • на конференціях
 • навчальних курсах
 • зустрічах
 • інші
письмові переклади

будь-які тексти в письмовій формі

аудіовізуальні переклади