O mnie

Nazywam się Aleksandra Staneuska, jestem native speaker języka polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego.

W dniu 3 września 2021 roku złożyłam ślubowanie przed Ministrem Sprawiedliwości na tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego oraz zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem: TP/39/21.

Biuro prowadzę przy ul. Aleja Zwycięstwa 3/47 (7 piętro), Sosnowiec.
Wykonuję tłumaczenia pisemne oraz ustne: tłumaczenia poświadczone z i na język ukraiński, natomiast każde inne tłumaczenia z użyciem par językowych ukraiński-polski, rosyjski-polski, ukraiński-rosyjski.

Urodzona we Lwowie, od dziecka miałam do czynienia z językiem polskim, ukraińskim i rosyjskim. We Lwowie uczęszczałam do ukraińskiej szkoły, a później do Szkoły Średniej im. Marii Konopnickiej z polskim językiem nauczania. W 2003 roku rozpoczęłam studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i od tego czasu mieszkam w województwie Śląskim.

W wolnym czasie prowadzę blog o pięknych i wartych odwiedzenia miejscach w Województwie Śląskim „Сілезія та околиці”: https://www.facebook.com/slaskpoukrainsku

Cała moja kariera zawodowa była i jest związana z językami obcymi. Tłumaczenia pisemne i ustne w Sosnowcu wykonuję od 2008 roku.

Posiadam doświadczenie w tłumaczeniach ustnych, które bardzo lubię: w kabinie na dużych międzynarodowych konferencjach, na scenie na wydarzeniach biznesowych, podczas szkoleń i spotkań online oraz na żywo, na egzaminach o uzyskanie kwalifikacji (WORD, UDT i in.), podczas ceremonii zawarcia związku małżeńskiego, u notariusza, na policji, w prokuraturze, w sądzie, dla firm, instytucji, na zlecenie osób prywatnych, i in.

Tłumaczę również pisemnie: tłumaczenia poświadczone aktów urodzenia, małżeństwa, akty notarialne, umowy, dokumenty z organów wymiaru sprawiedliwości (język ukraiński) oraz każdy inny tekst na piśmie (język ukraiński i rosyjski).

Zachęcam do zapoznania się z moją ofertą bądź wysłania zdjęcia/skanu dokumentu w celu uzgodnienia ceny oraz terminu tłumaczenia.