Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

Tłumacz języka ukraińskiego i rosyjskiego

Nazywam się Aleksandra Staneuska, jestem native speaker języka polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego.

W dniu 3 września 2021 roku złożyłam ślubowanie przed Ministrem Sprawiedliwości na tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego oraz zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem: TP/39/21.

Biuro prowadzę w Sosnowcu ul. Jana Kilińskiego 12

Zapraszam do współpracy!

USŁUGI

  • Tłumaczenia poświadczone dokumentów
  • Tłumaczenia przysięgłe ustne
  • Tłumaczenia poświadczone audiowizualne
    • Tłumaczenia ustne
  • Tłumaczenia pisemne